Startside

Broderloge nr. 61 Øresund, Helsingør

 

Odd Fellow kendes på symbolet "De tre Kædeled", hvor hvert led udtrykker

 

Venskab, Kærlighed og Sandhed

Odd Fellow Ordenens formål

 

  • at udbrede venskabets, kærlighedens og sandhedens grundprincipper mellem menneskene,
  • at styrke dem i kærlighed til Gud og deres næste og lære dem,
  • at ord ikke er nok, men at disse lærdomme må omsættes i handling, for at hver enkelt efter sin evne kan bidrage til menneskenes forbedring og fuldkommengørelse.

 

Odd Fellow har både et etisk og et humanitært sigte. Et etisk rettet mod den enkelte, og et humanitært rettet mod det lokale, nationale og internationale - udenfor Ordenen.

 

"Den tjener sig selv bedst, som tjener andre!"

 

Yderligere information om Odd Fellow og Broderloge nr. 61 Øresund, kan rekvireres via loge61@loge61.dk