Odd Fellow - IOOF

Broderloge nr. 61 Øresund

Strandgade 93A

DK 3000 Helsingør

Bank: reg./kt.nr.:

2255 6150101963

Den 26. april 1819 blev starten for Odd Fellow Orden givet, i byen Baltimore i staten Maryland i U.S.A., af en smed ved navn Thomas Wildey. Et frø blev sået og en vej blev vist.

 

Fire grundsten blev lagt, hvorpå Ordenen skulle bygges:

  • Besøg de syge
  • hjælp de trængende
  • begrav de døde
  • opdrag de forældreløse

 

Tre principper blev givet: Venskab, Kærlighed og Sandhedens grundprincipper" og symbolet "De tre Kædeled" blev skabt.

 

En fællesnævner blev udmålt for alle de, der herefter skulle indgå i Ordenen: Troen på, at vor verden blev skabt og opretholdt af "Et højeste væsen". Denne fællesnævner har for enhver Odd Fellow sine lighedstegn i en overbevisning om, at, "den tjener sig selv bedst, som tjener andre", og "vær mod andre, som du ønsker, at de andre skal være imod dig og dine"!

 

Således rustet har søstre og brødre siden bygget videre på Thomas Wildeys værk.

 

I disse mange år har verden forandret sig, men også nutidsmennesket må sande, at ovennævnte principper stadig står som

det grundlag, hvorpå ethvert samfund må bygge, og at mennesket stadig længes efter, at næstekærligheden må ske fyldest.

At opfylde dette har til tider været Odd Fellow Ordenens inderste mål. Dette gælder selvsagt også de tusinder af danske ordenssøstre og -brødre.

 

Indførelsen af Odd Fellow Ordenen i Danmark skete den 30. juni 1878 ved dannelsen af den første Odd Fellowloge i København, Broderloge nr. 1 "Danmark". I dag er Ordenens medlemmer fordelt i 87 søsterloger og 109 broderloger som geografisk er samlet i landets 13 distrikter.

 

Odd Fellow Ordenen deler sit virke i to dele:

 

Et indadvendt rettet mod egne medlemmer og et udadvendt rettet mod samfundet uden for Ordenen. Dette både lokalt, nationalt og internationalt.

 

Af disse to virkefelter vil vi lade det indadvendte høre "privatlivets fred" til, hvorimod det udadvendte arbejde godt kan have umiddelbar interesse for andre end Ordenens egne medlemmer, nemlig det humanitære arbejde, som strækker sig lige fra sammenkomster i den enkelte loge for lokalsamfundets syge, gamle eller ensomme og til Ordenes årlige større donationer.

 

Læs mere på Odd Fellow ordenens hjemmeside. http://www.oddfellow.dk/

Velkommen til Den uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark I.O.O.F.