Palæets historie

Broderloge nr. 61 Øresund

Strandgade 93A

DK 3000 Helsingør

Bank: reg./kt.nr.:

2255 6150101963

Logebygningen, Odd Fellow-Palæet Strandgade 93 i Helsingør (den hvide bygning midt i fotoet).

 

Det Classenske Palæ's historie

Huset er opført i 1791-1793 af købmand Jean Jacob Claessen af Murermester A.C. Wilcken under medvirken af hofbygmester C.F. Hardorff.

 

Hverdagen i palæet i 1800-tallet er beskrevet i romanen Erik Gudmand af Alexander Svedstrun.

 

Efter købmand Claessens død i 1806 gik handelshuset i 1816 fallit. Huset blev herefter anvendt til mange forskellige gøremål f.eks. Helsingør børs, Øresundsselskabet, bank, lodsstation, turistbureau, vinhandel, kiropraktorklinik og beboelseslejligheder.

 

Ejendommen består i dag af forhus, sidehus og baghus. Palæet er det bedst bevaret blandt sundtolds tidens borgerlige bygninger i Helsingør og samtidig har det ved sin markante placering i Strandgade en central betydning for havnefrontens uforlignelige helhedsvirkning.

 

Husets indretning

Forhuset består af en høj kælder beklædt med sandsten og tilgitrede kældervinduer. Her var oprindelig lagerrum for handelsvarer.

 

Adgangen fra gaden sker gennem det høje portparti med de svære smedejernstygler ved siden i port rummet, 2 nicher hvor der tidligere var figurer af havets og handelens guder.

 

Fra portrummets højre side er der i ad en lille trappe adgang til en smuk vestibule med to kanelerede søjler og en smuk troldostrappe til 1. sal. I stueetagen og dennes sidehus har der været indrettet kontorer samt en trappe til køkkenet i kælderen. Denne etage er i dag udlejet til erhverv.

 

På 1. salen havde familien Claessen sin private bolig med den store sal ud mod havnepladsen og spisestuen i hjørnerundingen mod gården. I denne etage har Odd Fellow logerne siden erhvervelsen i 1925 deres lokaler med logesal mod havnen, selskabslokaler i sidehuset og i baghuset køkken og toiletter.

 

Baghuset var tidligere indrettet med hestestalde og vognremise. På 2. sal holdt det store folkehold til. Her er i dag indrettet 3 udlejningslejligheder i baghuset er der hejsekvist til lager i tagrummet.

 

Aller øverst på husets midterparti er der udsigtsterrasse som bl.a. blev brugt til at holde øje med skibstrafikken på Rehden.

 

Ejendommen

Ejendommen var tidligere et firefløjet anlæg med port i midten ud mod Strandgade. Herfra er stadig bevaret de overvældende kælderrum. Det indre er karakteriseret ved høje rum og vinduer, panelvægge, døre, gesimser alt holdt i klassicistisk stil.

 

Det ydre hus fremstod oprindeligt i røde mursten, som senere er blevet pudset op. Forhuset og sidehuset er tækket med glaseret blå tag, baghuset med røde tegl. Vinduerne er omgivet af sandstens indfatninger og under tagterrassen er en markant konsolgesims.

 

Læs evt. mere her: http://www.helsingorleksikon.dk