Logens program

Broderloge nr. 61 Øresund

Strandgade 93A

DK 3000 Helsingør

Bank: reg./kt.nr.:

2255 6150101963

I Br. loge nr. 61 Øresund mødes brødrene hver tirsdag fra medio september til medio december og igen fra starten af januar til medio maj.

Brødrene samles i logebygningen omkring kl. 19. Selve logemødet begynder kl. 19.30 med behandling af dagsordenens emner. Ved anden del af logemødet samles brødrene til et brodermåltid og selskabeligt samvær.

Br. loge nr. 61 Øresund, Helsingør

Dato

kl.

IO

Beskrivelse

Beklædning

Bemærkning

07.11.2017

19.30

IO

INDVIELSE

Kjole og hvidt

 

14.11.2017

19.30

IO

Arbejdsmøde.

Ref. fra distriktsmøde v/storrepræsentant Stig Gösta Haagen

Mørkt tøj

 

21.11.2017

19.30

IO

Arbejdsmøde.

Mørkt tøj

 

28.11.2017

19.30

IO

Arbejdsmøde. Hvordan får jeg medlemsbogen på min mobiltelefon v/br. skatmester Henrik Estrup

Mørkt tøj

 

05.12.2017

19.30

IO

Arbejdsmøde. Fremlæggelse og godkendelse af budget. Indlæg v/Br. kasserer Stig Østergaard Andersen

Mørkt tøj

 

12.12.2017

19.30

IO

Julestemning med damer

Mørkt tøj

Nærmere følger

28.12.2017

19.30

IO

Juletræsfest for børn og voksne

Mørkt tøj

Nærmere følger

02.01.2018

19.30

IO

Nytårsmøde med ÅPO. Kogt nytårstorsk med det hele.

Mørkt tøj

 

*) Ved indvielse og gradetildeling tilstræbes dagsordenens øvrige emner afsluttet inden kl. 20