Logens program

I Br. loge 61 Øresund mødes brødrene hver tirsdag fra midt i september til medio december

og igen fra starten af januar til medio maj.

Et logemøde begynder kl. 19.30 med behandling af dagsordenens emner. Ved anden del af logemødet samles brødrene til et brodermåltid og selskabeligt samvær.

Program for efterårsterminen 2017

Br. loge nr. 61 Øresund, Helsingør

Dato

kl.

IO

Beskrivelse

Beklædning

Bemærkning

27.08.2017

10.00

 

Sommerudflugt med damer

Casual

Nærmere følger

05.09.2017

19.30

IO

Arbejdsmøde. Embedsmændenes pligter, samt indlæg om etik i logesalen m.m.

Mørkt tøj

 

12.09.2017

19.30

IO

Arbejdsmøde.

Mørkt tøj

 

19.09.2017

19.30

IO

VENSKABSGRAD, samt Installation af Undermester

Kjole og hvidt

 

26.09.2017

19.30

IO

Vi får besøg af 34 Haabet og 31 Hamlet. Indlæg om logetæppet v/eksstorrepræsentant Niels Anker Jacobsen

Mørkt tøj

 

03.10.2017

19.30

IO

Arbejdsmøde. Ordensindlæg v/distriktsdeputeret storsire Mads Ulrikkeholm.

Mørkt tøj

 

10.10.2017

19.30

IO

GENOPTAGELSE

Kjole og hvidt

 

17.10.2017

19.30

IO

Arbejdsmøde. Indlæg v/Br. Bent Graver

Mørkt tøj

 

24.10.2017

19.30

IO

Besøge Dansk Broderorden

Mørkt tøj

Nærmere følger

28.10.2017

 

IO

Logens 90 års stiftelsesdag - Festloge, donationer m.v.

Kjole og hvidt

Nærmere følger

31.10.2017

19.30

IO

Arbejdsmøde. Indlæg v/Br. Michael Stuer Lauridsen

Mørkt tøj

 

07.11.2017

19.30

IO

VENSKABSGRAD

Kjole og hvidt

 

14.11.2017

19.30

IO

TILDELING AF HT. 25 års HT til Br. Hans-Christian Høgh.

Referat fra distriktsmøde v/storrepræsentant.

Kjole og hvidt

 

21.11.2017

19.30

IO

INDVIELSE

Kjole og hvidt

 

28.11.2017

19.30

IO

KÆRLIGHEDSGRAD

Kjole og hvidt

 

05.12.2017

19.30

IO

Arbejdsmøde. Fremlæggelse og godkendelse af budget. Indlæg v/Br. kasserer Stig Østergaard Andersen

Mørkt tøj

 

12.12.2017

19.30

IO

Julestemning med damer

Mørkt tøj

Nærmere følger

28.12.2017

19.30

IO

Juletræsfest for børn og voksne

Mørkt tøj

Nærmere følger

02.01.2018

19.30

IO

Nytårsmøde med ÅPO. Kogt nytårstorsk med det hele.

Mørkt tøj

 

*) Ved indvielse og gradetildeling tilstræbes dagsordenens øvrige emner afsluttet inden kl. 20