Logens program

I Br. loge 61 Øresund mødes brødrene hver tirsdag fra midt i september til medio december

og igen fra starten af januar til medio maj.

Et logemøde begynder kl. 19.30 med behandling af dagsordenens emner. Ved anden del af logemødet samles brødrene til et brodermåltid og selskabeligt samvær.

Program for forårsterminen 2017

Br. loge nr. 61 Øresund, Helsingør

Dato

kl.

IO

Beskrivelse

Beklædning

Bemærkning

03.01.2017

19.30

IO

Nytårsmøde og ÅPO. Embedsmændenes pligter.

Alle brødres aften.

Mørkt tøj

Menu: Nytårstorsk med det hele.

10.01.2017

19.30

IO

Arbejdsmøde.

Valgembedsmændene orienterer om deres pligter.

Mørkt tøj

 

17.01.2017

19.30

IO

1. nomination af valgembedsmænd 2017-2019

Thomas Wildey mindes.

Mørkt tøjt

 

24.01.2017

19.30

IO

2. nomination, evt. valg af valgembedsmænd 2017-2019

Foredrag v/Storrepræsentant Erik Wolsgaard, loge 91,

"Et langt liv som Odd Fellow"

Mørkt tøj

 

31.01.2017

19.30

IO

INDVIELSE

Kjole og hvidt

 

07.02.2017

19.30

IO

Arbejdsmøde. Besøg af DANSK BRODERORDEN

Mørkt tøj

 

14.02.2017

19.30

IO

Arbejdsmøde, Foredrag v/Br. Jørgen Falkenberg,

"Den ideelle loge"

Mørkt tøj

 

21.02.2017

19.30

IO

Årsregnskab 2016 v/Skatmester Henrik Estrup

Generalforsamlinger, "Øresundslogens Venner" og "Broderkassen Øresund"

Mørkt tøj

 

22.02.2017

19.30

IO

Palæmøde med 31 Hamlet og 34 Haabet

Mørkt tøj

møde Onsdag

28.02.2017

19.30

IO

Arbejdsmøde, kl. 20:00 Bankospil, med damer

Mørkt tøj

 

07.03.2017

19.30

IO

Arbejdsmøde. Foredrag v borgmester Benedikte Kjær

Mørkt tøj

 

14.03.2017

19.30

IO

INDVIELSE, besøg af loge 90 Clementia, Helsingborg

Kjole og hvidt

 

21.03.2017

19.30

IO

Arbejdsmøde, Referat fra distriktsmøde

Mørkt tøj

 

28.03.2017

19.30

IO

Gradetildeling, SANDHEDSGRAD

Kjole og hvidt

 

04.04.2017

19.30

IO

Besøg hos loge nr. 49 SAXO, palæet i København

Mørkt tøj

 

11.04.2017

19.30

IO

Arbejdsmøde. Foredrag v/Br. Bent Graver "Min tid i FN"

Mørkt tøj

 

18.04.2017

19.30

IO

INSTALLATION

Kjole og hvidt

 

25.04.2017

19.30

IO

Arbejdsmøde. Udnævnelse af lovbefalede udvalg

Mørkt tøj

 

02.05.2017

19.30

IO

Tildeling af 25 års HT til storrep. Frode Vestergaard

Kjole og hvidt

 

09.05.2017

19.30

IO

Sommerafslutning, med damer

Mørkt tøj

Nærmere følger

27.08.2017

 

 

Sommerudflugt, med damer

Casual

Nærmere følger

*) Ved indvielse og gradetildeling tilstræbes dagsordenens øvrige emner afsluttet kl. 20