Mærkedage i logen

Broderloge nr. 61 Øresund

Strandgade 93A

DK 3000 Helsingør

Bank: reg./kt.nr.:

2255 6150101963

Mærkedage i

2017

Dato

Navn

År

10.11.2017

Hans-Christian Høgh

25

Ordensjubilæum

Fødselsdage

Dato

Navn

År

19.07.2017

Bent Graver

75

11.08.2017

Eilif Søren Jensen

90

25.09.2017

Johannes Berg Steffesen

85

15.11.2017

Allan Vagn Petersen

85

23.11.2017

Kai-Lykke Kongsbøl

70