En logeaften

Broderloge nr. 61 Øresund

Strandgade 93A

DK 3000 Helsingør

Bank: reg./kt.nr.:

2255 6150101963

En logeaften i Broderloge nr. 61 Øresund, Helsingør.

 

Lad os slå det fast med det samme. Der sker intet mystisk ell. okkult i logen, ingen middelalderlige skikke ell. underligheder !

 

Vi har nogle ritualer, som vi holder i hævd, og nogle traditioner for, hvorledes et logemøde holdes. Dette er ens for alle Odd Fellow loger i landet.

 

En logeaften består af et egentligt logemøde med en forretningsorden og en efterfølgende selskabelig del med et brodermåltid.

 

Hver tirsdag, fra begyndelsen af september til midt i maj (med en pause omkring jul og nytår på ca. 3 uger), mødes vi i logebygningen, Strandgade 93 – omkring kl. 19.

 

Det ordinære logemøde, som starter kl. 19.30 i logesalen og ledes af logens Overmester, er præget af ro og værdighed.

Mødet har en særlig forretningsorden med et etisk indhold af forskellig art. Alle brødre har taleret og kan komme med spørgsmål, debatindlæg eller indlæg i øvrigt af orienterende karakter.

 

Alt kan i princippet tages op til debat - dog diskuteres politik og religion ("sektvæsen") ikke i logesalen, idet vi mener, at disse emner skiller mennesker i stedet for at samle.

 

Efter det ordinære logemøde fortsætter aftenen med selskabeligt samvær ifm. et brodermåltid, hvor der i logens selskabslokale serveres et let måltid til en rimelig pris, som brødrene selv betaler.

 

Denne del af logeaften ledes af logens Undermester og foregår i en afslappet og munter atmosfære med taler og sange.

 

Den selskabelige del af en logeaften, vurderes som en vigtig del af logelivet, idet det er her, dybe bekendtkendskaber er blevet etableret og kimen til livslange venskaber er lagt.

 

En logeaften slutter typisk omkring 22.30

 

Til logemøderne er brødrene ensartet påklædt.

  • Ved almindelige logemøder er påklædningen, mørkt tøj. En habit, hvid skjorte og slips.
  • Ved Indvielser og gradetildelinger, samt andre højtidelige og festlige logebegivenheder er vi i kjole og hvidt.