Hvordan bliver man medlem

Broderloge nr. 61 Øresund

Strandgade 93A

DK 3000 Helsingør

Bank: reg./kt.nr.:

2255 6150101963

Hvordan bliver man medlem af Odd Fellow ordenen.

 

Der er kun få ting, der kræves for at blive medlem.

 

  • Du skal være myndig,
  • have et godt omdømme,
  • ordnede økonomiske forhold,
  • din ægtefælle/samlever skal gerne give sit "samtykke"
  • du skal tro på ”et højeste væsen som jordens skaber og opretholder”

 

Da ordenen ikke kan betragtes som en forening, som du blot melder dig ind i, forlanges det også, at du har en forslagsstiller. Et medlem af Odd Fellow, der kender dig godt og mener, at ordenslivet vil være noget for dig.

 

Kvartalvist vil det koste dig 650 kr. i kontingent og ca. 80-100 kr. pr. logeaften for et brodermåltid m.m.

 

Desuden skal du i starten påregne nogle "gebyrer" i forbindelse med din indvielse og senere tildelinger af grader på mellem 400 kr. og 600 kr. pr. gang, samt naturligvis evt. udgifter til tøj - habit og kjolesæt m.m., hvis dette ikke allerede haves.

 

Evt. spørgsmål kan besvares af din forslagsstiller, eller ved at kontakte den loge, du kunne tænke dig at blive optaget i.

 

Vi kan forsikre, at Odd Fellow ordenen vil give dig mulighed for mange gode oplevelser, nye venskaber og et rigere liv.

 

Yderlige information om Odd Fellow og Broderloge nr. 61 Øresund, kan rekvireres via mail til: loge61@loge61.dk