Startside

Broderloge nr. 61 Øresund, Helsingør


Odd Fellow kendes på symbolet "De tre Kædeled", hvor hvert led udtrykker


Venskab, Kærlighed og Sandhed

Broderloge nr. 61 Øresund

Strandgade 93A

DK 3000 Helsingør

Bank: reg./kt.nr.:

2255 6150101963

Odd Fellow Ordenens formål


at udbrede venskabets, kærlighedens og sandhedens grundprincipper mellem menneskene,

at styrke dem i kærlighed til Gud og deres næste og lære dem,

at ord ikke er nok, men at disse lærdomme må omsættes i handling, for at hver enkelt efter sin evne kan bidrage til menneskenes forbedring og fuldkommengørelse.


Odd Fellow har både et etisk og et humanitært sigte. Et etisk rettet mod den enkelte, og et humanitært rettet mod det lokale, nationale og internationale - udenfor Ordenen.


"Den tjener sig selv bedst, som tjener andre!"


Yderligere information om Odd Fellow og Broderloge nr. 61 Øresund, kan rekvireres via loge61@loge61.dk