Logens program

I Br. loge nr. 61 Øresund mødes brødrene hver tirsdag fra medio september til medio december og igen fra starten af januar til medio maj.


Brødrene samles i logebygningen omkring kl. 19. Selve logemødet begynder kl. 19.30 med behandling af dagsordenens emner. Ved anden del af logemødet samles brødrene til et brodermåltid og selskabeligt samvær.

Broderloge nr. 61 Øresund

Strandgade 93A

DK 3000 Helsingør

Bank: reg./kt.nr.:

2255 6150101963

Br. loge nr. 61 Øresund, Helsingør